Προσκοπικά Παιχνίδια

Δέκα ερωτήσεις

Περιγραφή

Ένα παιδί βγαίνει από το δωμάτιο. Η υπόλοιπη ομάδα, ορίζει ένα «αντικείμενο», ένα «ιστορικό γεγονός», ένα «θεατρικό έργο», μια «προσωπικότητα» κλπ. Όταν συμφωνήσουν, έρχεται το παιδί στο δωμάτιο και υποβάλλει ερωτήσεις, μέχρι να ανακαλύψει την λέξη που όρισαν. Δεν μπορεί να υποβάλει παραπάνω από 10 ερωτήσεις. Στις ερωτήσεις τα παιδιά απαντούν με «Ναι» ή «Όχι».

Υλικά

-

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά παιχνίδια;