Προσκοπικά Παιχνίδια

Δρόμος παρατηρητικότητας

Περιγραφή

Ένας βαθμοφόρος ακολουθεί μια ορισμένη διαδρομή μέσα στο δάσος. Στη διαδρομή του τοποθετεί διάφορα αντικείμενα δεξιά, αριστερά επάνω σε δέντρα, κάτω σε θάμνους και με τρόπο, που να φαίνονται από τη διαδρομή. Τα αντικείμενα αυτά πρέπει να είναι τέτοια, που να μη δικαιολογείται η τυχαία παρουσία τους όπως ένα βραχιόλι, ένα μεγάλο μολύβι, ένα ψαλίδι κλπ. Τοποθετώντας τα αντικείμενα τα καταγράφει, ώστε να ξέρει τη σειρά τοποθέτησής τους. Μετά την τοποθέτηση ο βαθμοφόρος οδηγεί τα παιδιά από την ίδια διαδρομή. Όταν αντικρίσουν ένα αντικείμενο το κατα

Υλικά

χαρτιά Α4, στυλό

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά παιχνίδια;