Προσκοπικά Παιχνίδια

Δυο πλευρές

Περιγραφή

Τα παιδιά χωρίζεται σε δύο ομάδες και στέκεται η μία απέναντι στην άλλη με αρκετή απόσταση ανάμεσά τους. Ένα μένει ενδιάμεσα και κυνηγάει. Με το τρία πρέπει οι δύο ομάδες να αλλάξουν πλευρές χωρίς να τους πιάσει αυτό που κυνηγάει. Όποιον πιάνει κάθεται κάτω και τώρα οι υπόλοιποι θα πρέπει να αποφύγουν και αυτόν που κυνηγάει και αυτόν που κάθεται κάτω να μην τους ακουμπήσει.

Υλικά

-

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά παιχνίδια;