Προσκοπικά Παιχνίδια

Ιστορία με κινήσεις

Περιγραφή

Ένας βαθμοφόρος διηγείται μια ιστορία σ’ ένα παιδί έξω από το δωμάτιο. Το παιδί επιστρέφει στο δωμάτιο και φροντίζει, με χειρονομίες, μορφασμούς και μιμητικές κινήσεις να διηγηθεί την ιστορία στα άλλα παιδιά. Τα παιδιά γράφουν σε ένα χαρτί τι αντιλήφθηκαν από τη μιμητική διήγηση. Ο βαθμοφόρος μαζεύει τα χαρτιά και αφού προηγουμένως διηγηθεί τη σωστή ιστορία, διαβάζει τις ιστορίες που έγραψαν τα παιδιά.

Υλικά

στυλό, χαρτιά Α4

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά παιχνίδια;