Προσκοπικά Παιχνίδια

Κουνέλια και κουνάβια

Περιγραφή

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα σχηματίζει ευθεία γραμμή αντίκρυ της άλλης, σε απόσταση 4-5 μέτρα. Μόλις ο αρχηγός πει κουνέλια αρχίζουν να κυνηγάνε τα κουνέλια τα κουνάβια μέχρι να ακουστεί το όνομα της άλλης ομάδας. Τότε οι άλλοι τους κυνηγούν. Άμα πιάσουν κάποιον τον εντάσσουν στην ομάδα τους. Τα καλέσματα μπορεί να είναι παραπλανητικά όπως κουτάλια ή κουρέλια οπότε κανείς δεν πρέπει να κουνηθεί.

Υλικά

-

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά παιχνίδια;