Προσκοπικά Παιχνίδια

Κρυμμένο αντικείμενο

Περιγραφή

Τα παιδιά βγαίνουν για λίγο έξω από την εστία. Τοποθετούμε κάπου ,που να φαίνεται αλλά να μη σου πηγαίνει το μυαλό να κοιτάξεις, ένα αντικείμενο. Έπειτα τα παιδιά μπαίνουν μέσα και προσπαθούν να το βρουν. Όποιος το βλέπει δεν το λέει αλλά κάθεται κάτω. Χάνει όποιος κάτσει τελευταίος. (Ένας βαθμοφόρος μπορεί να πηγαίνει και να ρωτάει τα παιδιά που είναι το αντικείμενο).

Υλικά

-

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά παιχνίδια;