Προσκοπικά Παιχνίδια

Μάγισσα

Περιγραφή

"Όλα τα παιδιά κάθονται στη σειρά πάνω σε μια γραμμή και ένα παιδί που κάνει τη μάγισσα, κάθεται σε κάποια απόσταση απέναντί τους. Τα παιδιά φωνάζουν: ""Μάγισσα, μάγισσα τι μαγειρεύεις σήμερα;""Η μάγισσα απαντά αναφέροντας ένα φαγητό. Το παιδί που του αρέσει το φαγητό που άκουσε κάνει ένα βήμα μπροστά. Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και στη συνέχεια. Κάποια στιγμή η μάγισσα φωνάζει: ""Παιδιά!"" Τότε τα κυνηγά και τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν πίσω από τη γραμμή από την οποία ξεκίνησαν. Αν η μάγισσα πιάσει κάποιο παιδί, τότε το παιδί γίνεται μά

Υλικά

-

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά παιχνίδια;