Προσκοπικά Παιχνίδια

Νεροκουβαλητές

Περιγραφή

Τα παιδιά βρίσκεται σε ενωμοτίες,εξάδες. Το πρώτο και το δεύτερο παιδί στη σειρά στηρίζουν ένα μπαλόνι με νερό στο κούτελό τους και πάνε μέχρι ένα σημείο και επιστρέφουν. Δίνουν το μπαλόνι στους επόμενους δύο κ.ο.κ.

Υλικά

νερόμπομπες

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά παιχνίδια;