Προσκοπικά Παιχνίδια

Νόμιμη ανταρσία

Περιγραφή

Τα παιδιά είναι παρατεταγμένα σε μία γραμμή. Ένας βαθμοφόρος δίνει παραγγέλματα και εντολές κινήσεων. Τα παιδιά πρέπει να εκτελέσουν το αντίθετο. Όσοι κάνουν το σωστό χάνουν. Κερδίζει αυτός που μένει τελευταίος.

Υλικά

-

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά παιχνίδια;