Προσκοπικά Παιχνίδια

Ρύζι

Περιγραφή

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ενωμοτίες,εξάδες. Μπροστά από κάθε ενωμοτία,εξάδα υπάρχει σε μικρή απόσταση ένα πιατάκι με ρύζι και σε μεγαλύτερη ένα άδειο πιατάκι. Η κάθε ενωμοτία,εξάδα έχει από ένα κουτάλι. Με το σύνθημα ξεκινούν οι πρώτοι βάζοντας το κουτάλι στο στόμα τους και προσπαθούν να σκύψουν και να πιάσουν ρύζι με το κουτάλι από το πρώτο πιατάκι και να το μεταφέρουν στο δεύτερο. Έπειτα γυρίζουν και δίνουν το κουτάλι στον επόμενο κ.ο.κ.

Υλικά

πιάτα, κουτάλια, ρύζι

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά παιχνίδια;