Προσκοπικά Παιχνίδια

Το κοντάρι

Περιγραφή

Τα παιδιά βρίσκονται σε κύκλο και κάθε παιδί έχει έναν αριθμό. Ένας βαθμοφόρος κρατά ένα κοντάρι στο κέντρο του κύκλου και λέει μια ιστορία. Όταν στην ιστορία ακουστεί ο αριθμός κάποιου πρέπει να πιάσει το κοντάρι πριν να πέσει κάτω.

Υλικά

Κοντάρι

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά παιχνίδια;