Προσκοπικά Παιχνίδια

Χρώματα

Περιγραφή

Χαράζουμε κύκλους με διαφορετικά χρώματα. Τα παιδιά φτιάχνουν ένα ημικύκλιο μπροστά μας. Ένας βαθμοφόρος κρατάει χρωματιστές κορδέλες σε αντίστοιχο αριθμό και χρώμα με τους κύκλους τραβάμε μια κορδέλα (π.χ. κόκκινη) και τη δείχνουμε στα παιδιά. Εκείνα πρέπει αμέσως να τρέξουν στον κόκκινο κύκλο.

Υλικά

χρωματιστές κορδέλες & κιμωλίες

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά παιχνίδια;