Προσκοπικά Τραγούδια

Αν ένα παιδί

Στίχοι

Αν ενά παιδί τυχεί να σου πει
πως Λυκόπουλο είναι, να μην γελαστείς.
Γιατί ψέματα πάντα θα σου πει αν δε το ιδείς φαιδρό.

Γιατί πάντα ένα Λυκάκι,
δεν θυμώνει, δεν δακρύζει.
Κι αν ένα κακό πάθει μια φορά,
εύθυμο ευθύς σφυρά.

Ακούστε το τραγούδι εδώ

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά τραγούδια;