Προσκοπικά Τραγούδια

Αραμ σαμ σαμ

Στίχοι

Αράμ σαμ σαμ
Αράμ σαμ σαμ
γουλι γούλι γούλι γούλι
γουλι ράμ σαμ σαμ (2)

Αράβι αράβι
γουλι γούλι γουλι
ραμ σαμ σαμ

Επαναλαμβάνουμε όλο και πιο γρήγορα

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά τραγούδια;