Προσκοπικά Τραγούδια

Γκινγκ γκανγκ γκούλι

Στίχοι

Γκινκγ γκανγκ γκούλι γκούλι γκούλι γκούλι γουάτσα
Γκινγκ γκανγκ γκου, Γκινγκ γκανγκ γκου

Γκινκγ γκανγκ γκούλι γκούλι γκούλι γκούλι γουάτσα
Γκινγκ γκανγκ γκου, Γκινγκ γκανγκ γκου

Έλα, έλα σέλα
Έλα σέλα έλα ωωω
Έλα, έλα σέλα
Έλα σέλα έλα ωω

Σάλι γουάλι, Σάλι γουάλι
Σάλι γουάλι, Σάλι γουάλι

Ούμπα, ούμπα, ούμπα, ούμπα

Ακούστε το τραγούδι εδώ

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά τραγούδια;