Προσκοπικά Τραγούδια

Με το σάκο ψηλά

Στίχοι

Με το σάκκο ψηλά
και μ΄ αγνή την καρδιά (δις)
βαδίζουμε μπροστά.

Για βουνοπλαγιές και για κορυφές
ξεκινάμε απ΄ το πρωί εκδρομές μακρινές
και ταξίδια πολλά (δις)
κάνουμε όλοι μαζί.

Την Ελλάδα μας να γνωρίσουμε
την πατρίδα μας παιδιά,
ακρογιάλια,πηγές και τη θάλασσα (δις)
με τα γαλανά νερά.

Πατρίδα έχουμε ένδοξη
που θα την τιμήσουμε.
Η δουλειά θα `ναι πολλή
και καμιά φορά σκληρή(δις)
μα θα επιτύχουμε.

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά τραγούδια;