Προσκοπικά Τραγούδια

Προσκοπικό πνεύμα

Στίχοι

Με τις χαρές μας,
με τις φωνές μας,
θα τραγουδάμε την ζωή!
Με την κιθάρα,
με το τραγούδι,
θα ανεβαίνουμε το στρατί!

Μεσ΄ στις σκηνές μας
με τις καρδιές μας,
κατασκηνώνουμε μαζί!
Με τις χαρές μας,
με τις φωνές μας,
θα τραγουδάμε την ζωή!

Ολ΄ αδελφοί μας,
οι Προσκοποί μας
που ομορφαίνουν την ζωή!
Σ΄ έργα ειρήνης,
μεγαλοσύνης,
όλο θα χτίζουν προκοπή!

Με τ΄ αεράκι,
το μελτεμάκι,
όλο φουσκώνουν τα πανιά!
Γι΄ άγνωστες χώρες
κι ας έχει μπόρες,
όλο τραβάμε στ΄ ανοιχτά.

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά τραγούδια;