Προσκοπικά Τραγούδια

Του Γιαννάκη το μωρό

Στίχοι

Του Γιαννάκη το μωρό
έχει κρύο στο λαιμό
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

Καμφο - καμφο - καμφορέλαιο (δις)
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

Του Γιαννάκη το μωρό έχει κρύο στο ...
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

Του Γιαννάκη το μωρό έχει αψξού στο ...
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

Του Γιαννάκη το μωρό έχει ...
και το τρίψανε με καμφορέλαιο.

Ψάχνετε περισσότερα προσκοπικά τραγούδια;